Tervishoiu Kõrgkool :: Õppeosakond


« Tagasi

Õppeosakond

Õppeosakond on kõrgkooli akadeemiline struktuuriüksus, mille eesmärgiks on õppe-, kasvatus- ja arendustegevuse korraldamine ning õppekavade ja õppetegevuse arendamine.

Õppeosakonda juhib õppeprorektor. Osakonna koosseisu kuuluvad õppejõud, õppeosakonna mitteakadeemiline personal ja õppekavadele immatrikuleeritud üliõpilased ja õpilased. Osakonna kõrgeim otsustuskogu on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad viieks aastaks ametisse valitavad lektor-õppekava juhid.

Tudengi edasijõudmist õppetöös toetavadki eelkõige õppenõustajad ja õppekavade juhid. Õppenõustaja  poole võib  pöörduda näiteks siis, kui on küsimusi tunniplaani, hinnete, praktika jms kohta või on vaja nõustamist varasema õpi või töökogemuse arvestamise suhtes. Samuti aitavad nad siis, kui on vaja mõnda tõendit või on soov minna akadeemilise puhkusele. Kui tekkib vajadus, suunab õppenõustaja üliõpilasi nõu saamiseks ka õppekava juhi juurde.

Õppetöö sujuvamaks korraldamiseks annab suure panuse ka õppeosakonna toetav personal: õppekorralduse koordinaator, õppekorralduse spetsialist, haridustehnoloog, praktikakorralduse spetsialist, õppeprorektori assistent ja (vanem)laborandid.

Updated: 06.06.2017