Tervishoiu Kõrgkool :: Tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga. Tegevusjuhendaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe. Lõpetamisel saab taotleda tegevusjuhendaja tase 4 kutset.

Tegevusjuhendaja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, mis on spetsialiseerunud psüühiliste erivajadustega klientidele sotsiaalteenuste osutamisele. Erilist tähelepanu pööratakse õppetöös kliendi aktiviseerimise põhimõtetele ja eesmärgipärase tegevuse planeerimisele/läbiviimise oskusele, arvestades tegevuse jõukohasust ja mõju üldisele toimetulekule.

Õppe kestus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on üks aasta, õppekava maht 60 EKAP-d. Tegemist on töökohapõhise õppega, kus 2/3 õppest läbitakse olemasoleval töökohal ja 1/3 koolis.

Töökohane õpe toimub 2016/17. õppeaastal koostöös partneritega: MTÜ Iseseisev Elu, Tartu Maarja Tugikeskus, Maarja küla.

Updated: 10.02.2017

Tiina Uusma

õppekavajuht

+372 737 0229

I?fBe3o8{iap`u96W}v=D]#[=!P-G&e+iKx_Pe++Kc!z$