Tervishoiu Kõrgkool :: Tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühiliseEL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga. Tegevusjuhendaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe. Lõpetamisel saab taotleda tegevusjuhendaja tase 4 kutset.

Tegevusjuhendaja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, mis on spetsialiseerunud psüühiliste erivajadustega klientidele sotsiaalteenuste osutamisele. Erilist tähelepanu pööratakse õppetöös kliendi aktiviseerimise põhimõtetele ja eesmärgipärase tegevuse planeerimisele/läbiviimise oskusele, arvestades tegevuse jõukohasust ja mõju üldisele toimetulekule.

Õppe kestus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on üks aasta, õppekava maht 60 EKAP-d. Tegemist on töökohapõhise õppega, kus 2/3 õppest läbitakse olemasoleval töökohal ja 1/3 koolis.

Töökohane õpe toimub 2016/17. õppeaastal koostöös partneritega: MTÜ Iseseisev Elu, Tartu Maarja Tugikeskus, Maarja küla.

Updated: 18.08.2017

Tiina Uusma

kutseõppe osakonna juhataja

737 0229

*^Qwg&FM\%NS0r|B=q-OA]#[yH7fIy8AJceBzbo4.W61}