Tervishoiu Kõrgkool :: Õppekavad

7+5 õppekava

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval, samuti neljal keskhariduse baasil kutseõppe erialal.

Õe, eriõe, ämmaemanda, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti, füsioterapeudi ja radioloogiatehniku õppekaval rakenduskõrghariduse saamiseks kestab õpe sõltuvalt erialast kolm kuni neli ja pool aastat, nominaalõppeaja jooksul tuleb koguda 180-270 EAP-d. Õpe on tasuta, päevane ja täiskoormusega.

Õppemahust moodustab suure osa (kuni 40%) praktika, kuhu suunab üliõpilased kõrgkool. Samuti on õppehoones olemas väga heal tasemel praktikumiklassid.

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, see suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust  õppija jaoks.

Keskhariduse baasil kutsehariduse tasemeõppes on võimalik õppida lapsehoidja, hooldustöötaja ja erakorralise meditsiini tehniku erialal. Õppe pikkus lapsehoidja õppekaval on üks aasta ehk 60 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Hooldustöötaja õppe kestvus on kaks aastat, maht 120 EKAP-d. Erakorralise meditsiini tehniku eriala omandatakse aastaga, õppemahuks 60 EKAP-d. Samuti on võimalik läbida tasulises õppes kaheaastane (120 EKAP-d) massööri (ravimassaaž) õppekava. Ka kutseõppeerialadel on ette nähtud praktika töökeskkonnas.

Õpipoisiõppe saab 2017/18. õppeaastal läbida lapsehoidja ja tegevusjuhendaja õppekaval.

Updated: 24.08.2017