Tervishoiu Kõrgkool :: Uudised

Jaanika Niinepuu

kommunikatsioonijuht

+372 737 0260

z|6#]eAbR9lv^NnUTDF@mJPOt$]#[e^rtGQyQ8}[\ODdlC02/c=2XZf

Kõrgkooli juubelipeo pildid

Kõrgkooli juubelipeo pildid on saadaval galeriis.

 

 

Uudistevoog Facebookis:

Vabanenud õppekohad

(22. veebruar 2017)

Ämmaemanda õppekava 1. kursusel on vabanenud riigieelarveline õppekoht. Vabas vormis avaldusi õppekohtadele kandideerimiseks saab esitada kuni 07.03.2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisaks tuleb esitada ka CV. Kandideerimisdokumendid tuua õppenõustaja Airi Kerikmäe kätte Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonesse: Nooruse 5, ruum 102/2. Soovi korral võib saata digiallkirjastatud avalduse ja CV ka meilile z|6#]eAbR9lv^NnUTDF@mJP]#[\f&oIK0L=%N\u9^EG66|v+2.

Õe  õppekava 1. ja 2.  kursusel on vabanenud riigieelarvelised õppekohad. Vabas vormis avaldusi õppekohtadele kandideerimiseks saab esitada kuni 07.03.2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele. Avaldusele lisaks tuleb esitada ka CV. Kandideerimisdokumendid tuua õppenõustaja Tagle Jantra kätte Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonesse: Nooruse 5, ruum 102/3. Soovi korral võib saata digiallkirjastatud avalduse ja CV ka meilile z|6#]eAbR9lv^NnUTDF@mJ]#[o^xrCPyQG+N3M=^HJ4'IS+.

Kandideerimise pingerida kujuneb kandideerijate eelnevate erialaste õpitulemuste ja ühiskondliku aktiivsuse põhjal.

Õpipäevad gümnasistidele

(14. veebruar 2017)

3., 4., 10., 11., 24. ja 25. aprillil toimuvad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis terviseteadlilkkuse õpipäevad gümnasistidele. Töötubades saab teadmisi maksa tervisest, lähemalt tuttavaks maksa tervise uurimisega kui ka molekulardiagnostiliselt ja füsioterapeutiliselt hinnata oma füüsilist võimekust. Õpitubades osalemine on tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine.

Naised vanuses 20-35 eluaastat on väga oodatud Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ennetavasse uuringusse. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada raseduse ja sünnituse mõju vaagnapõhja- ja kehatüvelihaste seisundile. Oodatud on sünnitanud naised, kellel on vaginaalsest või keisrilõikega sünnitusest möödunud vähemalt 3-12 kuud ning mittesünnitanud samavanad naised, kes on antud uuringus kontrollgrupiks.

Vaagnapõhjalihaste düsfunktsiooniga seonduvate probleemide varajane diagnoosimine on väga oluline ennetamaks hilisemate terviseprobleemide nagu uriini- ja roojapidamatuse, seksuaaleluhäirete ning vaagnapiirkonna- ja alaseljavalude teket ning parandamaks Teie enesetunnet ning elukvaliteeti.

Uuringus osalemine on tasuline, mis hõlmab vaginaalse elektroodi maksumust. Uuringus osalemine on Teile kasutoov, sest saate infot oma vaagnapõhja- ja kehatüvelihaste seisundist. Kui Teil ilmnevad uuringu käigus kõrvalekalded vaagnapõhja- või kehatüvelihaste funktsioonis, siis Teid nõustatakse spetsialistide poolt ning vajadusel suunatakse füsioterapeudi vastuvõtule edasise ravi saamiseks. Registreerimine ja lisainfo meiliaadressil z|6#]eAbR9lv^NnUTDF@mJPOt]#[h^&oJO+kF}Yc@Bc7k.~$ZS0?b.

 

Kas sõbrapäeval on kõige edukam see, kellel on kõige rohkem sõpru? Veebiajakirja Tervist! sõbrakuu numbri persooniloos saab lähemalt tuttavaks kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaatori Grete Jeltsoviga, kes räägib muuhulgas, et väga paljusid inimesi lõplikult usaldada pole lihtsalt arukas, mistõttu on temal olnud alati paar, aga see-eest väga head sõpra. Sõpruse ja sõbralikkuse teemadel arutab toimetuse rubriigis ka õppejõud Anne Vahtramäe.

Veebruarikuu ajakirjas saabki lugeda kõrgkoolis läbi viidud headest tegudest ja kõigest sellest, mis tulemas on. Lisaks on ajakirjas nippe ja soovitusi eakate toetamiseks, saab lugeda munarakkude külmutamisest, kätehügieeni olulisusest ning öötöö ja vahetustega töö mõjust tervisele. Aga ka sellest, kuidas üks elundidoonor saab päästa kuni kaheksa inimese elu.

Lõpuaktuse pildid

(10. veebruar 2017)

3. veebruari lõpuaktuse pilte saab vaadata galeriis, fotod on teinud Tarvo Metspalu. Aktusel said lõputunnistuse õe, ämmaemanda, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekava lõpetajad, kokku 148 tervishoiuspetsialisti.

Kompetentsikeskuse arendaja

(07. veebruar 2017)

Veebruarikuust töötab kõrgkoolis kompetentsikeskuse arendajana Kadri Pill (z|6#]eAbR9lv^NnUTDF@]#[f^uxGV%O?T[fNAdI6M'|, tel 737 0238). Kadri Pill on saanud Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste teadusmagistrikraadi füsiteraapias ning on varasemalt töötanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia õppetoolis, samuti Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus füsioterapeudina. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on tema ülesandeks loodava kompetentsikeskuse strateegia loomine ja keskuse käivitamise toetamine: teenusmudelite väljatöötamine, vajalike lubade hankimine, koostööpartnerite kaardistamine ja -lepingute sõlmimine.

5.-13. veebruarini külastavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindajad, radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavade juht Zinaida Läänelaid, õppejõud ning rakendusuuringute meeskonna liige Reet Urban, haridustehnoloog Anne Rosenberg, üleilmse koostöö ja õpirände projekti juht Eliise Ott ja rahvusvaheliste suhetespetsialist Danel Jantra esimese üleilmse koostöö ja õpirände projekti raames Jamaika tehnoloogiakõrgkooli.

Kohtumise eesmärk on kaardistada kahe kõrgkooli õppekavade ühilduvus ning luua võimalused üliõpilasmobiilsuseks. Koostöös viiakse läbi ühine rakendusuuring üliõpilaste õpirände kogemuste ja valmiduse kaardistamiseks, uuringu tulemused on aluseks üliõpilaste õpirändendeks ettevalmistava e-kursuse koostamisel. Projekti kestus on 1.06.2016 – 30.09.2017.

Tänasel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpuaktusel saavad lõputunnistuse õe, ämmaemanda, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekava lõpetajad.

Tartu Tervishoiu  Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar nentis, et erakordselt hea meel on seekordsete lõpetajate heatasemeliste lõputööde üle, milles keskendutakse patsiendiohutuse teemale, mis on ka kõrgkooli loodava kompetentsikeskuse oluline valdkond. Näiteks on lõputöödes kirjeldatud erakorralise meditsiini osakonna ülekoormuse põhjuseid ja selle mõju patsiendi ohutusele, eelkooliealiste laste koduste vigastuste ennetamisvõimalusi, steroidide mõju harrastussportlaste tervisele, ravimitega seotud vigade tekkimist, eakate enesehooldamatuse riskitegureid. Kaitsmiskomisjonid hindasid 15 lõputööd tunnustuskirja vääriliseks kutsealale olulise valdkonna suurepärase käsitluse eest.

Kokku kaitses edukalt lõputöö 148 lõpetajat, neist 101 õe õppekaval. Seekordsest lennust lõpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üheksa cum laude.

Aktusel esinevad muuhulgas sõnavõttudega ka Eesti Ämmaemandate Ühingu asepresident Marge Mahla, Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus ja Eesti Bioanalüütikute Ühingu esindaja Pille Mee.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpuaktus toimub täna, 3. veebruaril kell 12 kõrgkooli õppehoones (Nooruse 5). Ülekannet aktusest saab jälgida aadressil: www.nooruse.ee/aktus.

Tervishoiu valdkonna õpetajad, õppejõud, juhendajad, õed, teised valdkonna spetsialistid ja üliõpilased on oodatud 14. ja 15. novembril Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Põhjamaade õendushariduse IV foorumile, mille seekordseks teemaks on „Is nursing education up to date?“. Foorumil arutletakse õeks õppijate ja õpetajate kompetentsi teemadel, samuti räägitakse õppemeetoditest, kliinilisest õppekeskkonnast ja paljust muust.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool tegi 205. sünnipäeva tähistamiseks aasta jooksul enam kui 200 head tegu koostööpartneritele, kogukonnale ja kõrgkooliperele.

Tartu Tervishoiu  Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar selgitas, et kõrgkooli jaoks on alati olnud olulisel kohal kogukonna terviseteadlikkuse tõstmine. „Juubeliaastal keskendusime aga veelgi enam võimaluste leidmisele, kuidas õppetöö osana saaksime parandada näiteks laste tervisekäitumist või toetada kellegi tervist praktiliste nõuannete ja tegevusega,“ lisas ta.

Nii näiteks käivitus eelmise aasta kevadel projekt, kus õpetati õigeid kätepesuvõtteid ja räägiti hea hügieeni olulisusest kõikidele Tartu linna 2. klassi lastele. Kõrgkoolis algasid tasuta võimlemistunnid neuroloogilise kahjustustega inimestele, algas koostöö Eesti Eriolümpiaga, esimest korda sooritasid füsioterapeudi õppekava tudengid massaažipraktika kõrgkooli rajatud tervisetoas, kus klientideks olid nii kõrgkooli töötajad ja koostööpartnerid (nt Soinaste lasteaed, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Tööinspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet jt). Aasta jooksul korraldati erinevaid tasuta koolitusi ja töötubasid, tegutses perekool ja jätkusid võimlemistunnid rasedatele, väikelastele ja eakatele.

Lisaks muutusid paindlikumaks õppijate võimalused: kõrgkool avas hooldustöötajate õppe nii Põlva kui Viljandi Haigla juures, õdedele ja töötavatele bioanalüütikutele loodi võimalused tsükliõppeks, käivitus õpipoisiõpe lapsehoidja ja tegevusjuhendaja kutseõppekavadel.

2016. aasta veebruarist 2017. jaanuarini tehtud heade tegude nimekirjaga saab tutvuda aadressil www.nooruse.ee/205.

Vabanenud õppekohad

(31. jaanuar 2017)

Tervisekaitse spetsialisti ja füsioterapeudi õppekavade 1. kursustel on vabanenud riigieelarvelised õppekohadVabas vormis allkirjastatud avaldusi õppekohale kandideerimiseks saab esitada kuni 13.veebruarini Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari nimele ja viia õppenõustaja Ave Pärandi kätte, Nooruse 5, ruumi 102/1. Soovi korral võib avalduse saata ka digiallkirjastatuna meiliaadressil z|6#]eAbR9lv^NnUTDF@]#[\svv?XyQ3T[fNAdI6M'|.

Kandideerimise pingerida kujuneb kandideerija eelnevate erialaste õpitulemuste ja ühiskondliku aktiivsuse põhjal.

Avaaktus

(27. jaanuar 2017)

Kõrgkooli talvine avaaktus õdede tsükliõppes ja Viljandi Haigla juures hooldustöötajate kutseõppes alustajatele toimub 30. jaanuaril kell 10.00 kõrgkooli õppehoones (Nooruse 5).

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 17. veebruaril toimuval teabepäeval "Ausalt ja avameelselt alkoholist" räägitakse mitmetel alkoholiga seotud olulistel teemadel.Ajakava:
11.30 Sissejuhatus teabepäeva (Gerda Muuli, Maarja-Liis Metsla, Sandra Muraševa, Karmen Kõlamets, Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
12.00 Reaalsed kogemused roolijoodikutega (Gunnar Meinhard, liikluspsühholoog)
12.45 „Selge Pilt“ (Indrek Koemets, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna-Prefektuuri teabebüroo juht)
13.45 Kohvipaus
14:00 „Georg ja Kaspar. Kaks lugu“ (Märt Treier, tele- ja raadioajakirjanik, koolitaja)
16.00 Lõpetamine

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse 5), ruum 020
Registreerumine: https://docs.google.com/…/1nvqG1ItfqAjUOXgmaH4Cib_QdW…/edit…

Oodatud on gümnasistid, õpetajad, üliõpilased, kõik alkoholi temaatikast ja sellega seotud riskikäitumisest huvitatud!

Updated: 06.12.2016