Tervishoiu Kõrgkool :: Uudised

Jaanika Niinepuu

kommunikatsioonijuht

737 0260

v]tW'M{jdhI$|H@?m.UNOkb3}=]#[a?VFl5]YNR4fm=2V\xEAE_H@cz

Vastuvõtt kõrgkooli

Vastuvõtuperiood Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kestab 26. juunist 9. juulini. Kandideerida saab õe, õe erialakoolituse, ämmaemanda, radioloogiatehniku, bioanalüütiku, füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti rakenduskõrghariduse õppekavadele ning erakorralise meditsiini tehniku, lapsehoidja ja hooldustöötaja kutseõppekavadele.

 

Uudistevoog Facebookis:

Õpi eriõeks!

(07. juuli 2017)

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis saab 30. juulini kandideerida eriõe õppesse, kus varasema kutsealase kõrghariduse olemasolu ja töökogemuse arvestamisega läbitakse üheaastane erialamoodul. Võimalus on kandideerida kliinilise õenduse, vaimse tervise õenduse ja terviseõenduse spetsialiseerumissuunale, igale spetsialiseerumissuunale võetakse vastu 15 üliõpilast.

Kandideerimisel arvestatakse: vastuvõtukatset (osakaal 60% punktisummast, vastuvõtukatse toimub 31.07.2017) ja varasemat kutse- või erialast õpet tõendava tunnistuse hinnete keskmist (osakaal 40% punktisummast).

Kõrgkool otsib laboranti

(07. juuli 2017)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja konkursi laborandi leidmiseks. Dokumentide esitamise tähtaeg 30. juuli.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radiograafia magistriõppe ühisõppekava sai Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt heakskiidu. Kõrgkool plaanib  koostöös Klaipeda Ülikooliga avada esmakordselt ingliskeelse radiograafia magistriõppe ühiskava. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori kohusetäitja, õppeprorektor Kersti Viitkar i selgitusel on õppekava eesmärgiks koolitada rahvusvaheliselt tunnustatud spetsiifiliste erialaste teadmistega praktikuid, samuti ka radioloogiatehniku õppekava õppejõude ja juhtivatel kohtadel töötavaid radioloogiatehnikuid.  Õppe kestus on 2 aastat, õppima oodatakse bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppekava läbinud radioloogiatehnikuid.

„Kindlasti on radiograafia magistriõppe üheks oluliseks eesmärgiks süvendada teadus- ja uurimistööalased oskusi kutseala arendamiseks,“ tõdes Viitkar ja lisas, et nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil kui ka Klaipeda Ülikoolil on selles vallas head sidemed ja eeldused nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt.

Magistriõppekava hindamiskomisjoni kuulusid Liis Rooväli (Tartu Ülikool), Kent Fridell (Karolinska Instituut) ja Genny Sandon (Birminghami Ülikool) ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu toetas üksmeelselt õppekava avamist.

Updated: 15.05.2017