Tervishoiu Kõrgkool :: Partnerlus

Koostööpartneriks nii Eestis kui välismaal

Tartu Tervishoiu Kõrgkool jagab oma teadmuskompetensi nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt  tehes koostööd partneritega  projektides, võrgustikes, töörühmades jms. Kõrgkooli partneriteks on nii praktikabaasid, õppeasutused, ettevõtted, organisatsioonid, avalik sektor kui ka vabaühendused. Pikaajaline edukas kogemus nii projektijuhi kui partnerina erinevates projektides ning koostöö tervishoiuasutuste, organisatsioonidega ja teistega on võimaldanud edukalt läbi viia arendustegevust, mis on eriti olulised tööandjate jaoks: kõrgkooli arendusprojektide läbi on loodud uusi õppekavu ning koolitatud tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajaid.

Koostöös üldhariduskoolidega oleme valmis läbi viima valikkursusi, külalisloenguid ja -seminare ning projektipäevi nii kohapeal kui kõrgkoolis. Edukas koostöö üldhariduskoolidega aitab gümnasistil teha elukutse otsingul teadlikku valikut. Tartu Tervishoiu Kõrgkool partnerkoolid on näiteks Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Elva Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium ja Võru Gümnaasium.

Kõrgkool on täieõiguslikuks liikmeks kuues rahvusvahelises võrgustikus ja viies rahvusvahelises ühingus, samuti mitmete projektide juhiks ja partneriks. Lisaks osaleb kõrgkool alates 2005. aastast Erasmus Pluss programmis.

 

Updated: 14.10.2015