Tervishoiu Kõrgkool :: Auliikmed

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli auliikmed

MVremmel_vaike.pngIlve-Teisi Remmel

Eesti Õdede Ühingu kauaaegne president Ilve-Teisi Remmel sai auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest õe koolituse arendamisel kõrghariduse tasemele aastatel 1988 - 2002.  Tema aktiivsel ja entusiastlikul eestvedamisel loodud rahvusvahelised koostöösidemed 1990. aastatel võimaldasid kõrgkooli õppejõududel osaleda rahvusvahelistes koolitusprogrammides.

Loe veel

MVeelsalu_vaike.pngHelin Eelsalu

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kauaaegne õppejõud Helin Eelsalu sai auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate saavutuste eest õppe- ja arendustöös aastatel 1985 - 2008. H. Eelsalu oli esimene õendusteooria õpetaja ja rahvusvaheliste suhete innukas eestvedaja, kes algatas õdede õppekava Euroopa Liidu direktiividega vastavusse viimise. Ta osales aktiivselt õendusterminoloogia töörühmas ning tema panus õppekavade arendajana on hindamatu.

Loe veel

MVinnanmaa_vaike.pngLiisa Innanmaa

Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu lektor Liisa Innanmaa nimetati auliikmeks 2009. aastal väljapaistvate saavutuste eest aastatel 1998-2000. L. Innanmaa osales aktiivselt radioloogiatehniku õppekava väljatöötamisel tutvustades Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõududele rahvusvahelist radioloogiatehnikute õppekava ning jagas pikaajalise koolituse kogemusi. Ta põhjendas põhimõttekindlalt radioloogiatehnikute õppekava rakendamise vajalikkust Eesti Vabariigi Haridusministeeriumis.

Loe veel

MVjaanson_vaike.pngTiiu Jaanson

Tartu Tervishoiu Kôrgkooli kauaaegne õppejõud Tiiu Jaanson nimetati auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate saavutuste eest õppemetoodika arendamisel aastatel 1973-2009. Ta koostas emakeelseid õenduse käsiraamatuid ja oli üks esimestest õppejõududest, kes kasutas  innovaatilisi õppematerjale ning rakendas e-õpet. T. Jaansonil oli oluline roll rahvusvaheliste suhete arendamisel Soome partnerkoolidega.

Loe veel

MVvatman_vaike.pngHeldi Vatman

SA TÜK radioloogiateenistuse vanemõde Heldi Vatman on kõrgkooli auliige 2009. aastast väljapaistvate teenete eest radioloogiatehnikute õppe arendamisel aastatel 1998-2005. Ta algatas ja viis järjekindlalt ellu idee koostada radioloogiatehniku õppekava ja alustada radioloogiatehnikute koolitamisega Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. H. Vatman innustas ja motiveeris SA TÜK radioloogiateenistuse radioloogiaõdesid ja radiolooge osalema radioloogiatehnikute koolitamises Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Loe veel

MVpukk_vaike.pngIlle Pukk

Eesti Laborantide Ühingu president Ille Pukk nimetati kõrgkooli auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest bioanalüütikute koolituse arendamisel kõrghariduse tasemele aastatel 1992-2004. I.Pukk aitas entusiastlikult kaasa laborantide tasemeõppe rakendamisel ja tema eestvedamisel loodud rahvusvahelised koostöösidemed 1990. aastatel toetasid oluliselt bioanalüütiku õppekava arendamist rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele.

Loe veel

MCchallen_vaike.pngValerie Challen

Euroopa radiograafia kõrghariduse võrgustiku tegevjuht Valerie Challen nimetati auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest radioloogiatehniku õppekava rahvusvahelistumisel aastatel 2006-2011. V.Challen  toetas kõrgkooli vastuvõtmist rahvusvahelise koostöövõrgustiku HENRE liikmeks. Ta  osales aktiivselt radioloogiatehniku õppekava arendus- ja õppetöös, esines ettekannetega kõrgkooli üritustel  jagades väärtuslikke erialaseid teadmisi.

Loe veel

MVlember_vaike.pngÜlle Lember

Eesti Ämmaemandate Ühingu president Ülle Lember nimettai kõrgkooli auliikmeks 2011. aastal väljapaistvate teenete eest ämmaemanda koolituse arendamisel kõrghariduse tasemele aastatel 1997-2005. Ta juhtis ämmaemanda õppekava loomise meeskonda olles töörühmas konstruktiivne ja printsipiaalne uute ideede generaator. Ü. Lember on sõlminud väärtuslikke rahvusvahelisi suhteid ämmaemanduse arendamiseks.

Loe veel