Tervishoiu Kõrgkool :: Arendusosakond


« Tagasi

Arendusosakonna tutvustus

Kaheksa töötajaga arendusosakond koordineerib avalikke ja rahvusvahelisi suhteid, arendusprojekte, rakendusuuringuid, pakub täienduskoolitusi ning erinevaid tegevusi elanikkonnale. Lisaks eelnevale korraldatakse raamatukogus olevate teavikute tellimist ja laenutust. Osakond toetab kõrgkooli akadeemilist struktuuri, õppetegevuse arengut ning kõrgkooli üldiste eesmärkide täitmist ning arendus- ja õppeosakonna koostöös toimub ka uute üliõpilaskandidaatide värbamine.

Eeldatavalt kohtuvad tudengid kõige sagedamini raamatukogus raamatukoguhoidjatega. Lisaks raamaturiiulis olemasolevatele on kõrgkoolil suurepärane inglisekeelne elektroonne erialaajakirjade andmebaas CINAHL, mis sisaldab ligi 600 ajakirja täistekste. Kõrgkooli infokanaleid haldav kommunikatsioonijuht hoiab silma peal kommunikatsiooni- ja turundusala tegevustel, sealhulgas haldab kõrgkooli infokanaleid. Turundusspetsialist korraldab turundustegevusi, kõrgkoolile olulisi sündmusi, kogukonnale suunatud tegevusi, avatud uste päevi ning kõrgkooli osalemist haridusmessidel, karjääri- ja infopäevadel. Tema tegevus toimub koos üliõpilaste, kolleegide ja koostööpartneritega. Välissuhete, -vahetuste ja -projektide korraldamise ja arendamisega tegeleb rahvusvaheliste suhete spetsialist. Erinevate projektiideede teostamisel aitab kaasa kõrgkooli arendusspetsialist, kes omab ülevaadet erinevatest programmidest ning aitab mõtteid konkreetseks projektitaotluseks vormida. Täienduskoolituse spetsialist koordineerib avatud kõrgkooli kaudu täienduskoolitusi nii töötavatele spetsialistidele kui ka kõigile elukestvast õppest huvitatutele. Lisaks toimuvad läbi avatud kõrgkooli nii rahvusvahelised kursused kui ka projektipõhised koolitused

Osakonna tegemised hoiab õigel teel arendusprorektor, kelle koordineerida on ka rakendusuuringud ning rakendusuuringute nõukogu.

Updated: 04.04.2017