Tervishoiu Kõrgkool :: III õpituba

III õpituba: Maksa tervise uurimine

Õpitoa ultraheli diagnostika osas annavad radioloogiatehniku õppekava õppejõud ja üliõpilased ülevaate radioloogilistest maksa uurimise võimalustest erinevate modaliteetidega nagu kompuuter- ja magnetresonantstomograafia ning ultraheli, sealhulgas maksa biopsiate teostamisest ultraheli kontrolli all. Õpilased saavad tutvuda kõrgkoolis oleva ultraheliaparaadi tööga.

Hematoloogia praktikumis vaatlevad õpilased konverentsmikroskoobiga vererakke, tuvastades bioanalüütiku õppekava õppejõudude ja üliõpilaste suuniste põhjal maksahaigustega seotud muutusi vererakkudes. Juhendajad räägivad vererakkude rollidest inimorganismis ning nende rollide häirumisest seoses probleemidega maksa talitlemises.

SA TÜK Ühendlaboratooriumis tutvustavad selle töötajad bioanalüütiku kutseala töövaldkondasid. Gümnasistid saavad näha, tunnetada ja vaadata tegelikku töökeskkonda ning küsida bioanalüütiku kutseala esindajatelt nende töö, töötingimuste, isiklike ja professionaalsete arenguvõimaluste kohta.

Patohistoloogias tutvustatakse õpilastele maksa histoloogilist ehitust ja maksarakkude talitlemist ning selle eripärasid. Õpilased vaatlevad mikroskoobis normaalse ja alkoholikahjustusega maksa preparaate võrdlevalt. Õpilastel on võimalus ise maksa kude erinevatel mikrotoomidel lõigata (mikrotomeerida).

Kliinilise keemia laboratooriumis antakse ülevaade näitajatest, mille abil saab informatsiooni maksa kahjustusest. Praktilises osas määravad õpilased kunstverest bilirubiini ja ensüüme ALAT ning ASAT. Gümnasistid saavad kogemuse kliinise keemia laboratooriumis töötamisel.

Õpituba toimub 3., 4., 10., 11., 24. ja 25. aprillil 2017, igas õpitoas saab osaleda maksimaalselt 12 inimest.

Maksa tervise uurimise õpitoa ajakava (õpitoa algus kõrgkooli õppehoones, Nooruse 5, Tartu):
10.00–10.05 Vastuvõtt riidehoius
10.05–10.35 Ultraheli diagnostika / Hematoloogia (paralleelsed praktikumid, 6 õpilast praktikumis)
10.35–11.10 Ultraheli diagnostika / Hematoloogia (paralleelsed praktikumid, 6 õpilast praktikumis)
11.10–11.25 Liigutakse SA TÜK Ühendlaboratooriumi
11.25–12.25 Tutvumine SA TÜK Ühendlaboratooriumiga
12.25–12.45 Liigutakse Nooruse 5 õppehoonesse
12.45–13.15 Lõuna
13.15–14.15 Majatuur
14.15–15.15 Patohistoloogia / Kliiniline keemia (paralleelsed praktikumid, 6 õpilast praktikumis)
15.15–16.15 Patohistoloogia / Kliiniline keemia (paralleelsed praktikumid, 6 õpilast praktikumis)
16.15–17.00 Tagasiside, päeva kokkuvõte

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Kui olete registreerunud ja mingil põhjusel osaleda siiski ei saa, siis palume sellest teada anda esimesel võimalusel meiliaadressil Bc1Gh0/3^_!yYe]4VN]#[3I~=R~oNMOolOYCA80.

Updated: 28.02.2017