Tervishoiu Kõrgkool :: I õpituba

I õpituba: Molekulaardiagnostiline ja füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine

Õpitoa geneetika osas moodustab põhiosa praktiline töö, mille tulemusel saavad õpilased teada, kas nad võiksid spordis olla sprinterid või pigem maratoonarid. Osalejad eraldavad oma DNA, paljundavad sellest ühe lihaste valku kodeeriva geeni (ACTN3) ning selle uurimise järel saavad otsustada, kas neil on eelised kiirus- või vastupidavusspordiala viljelemiseks. Tegevusi juhendavad bioanalüütiku õppekava õppejõud ja üliõpilased.

Molekulaardiagnostilist geenianalüüsi täiendab kehalise võimekuse hindamine, kus füsioterapeudi õppekava õppejõud ja üliõpilased hindavad kiiruse, jõu, vastupidavuse testide ning õpilase eneseanalüüsi põhjal tema andekust spordis. Õpilased saavad infot enda kohta. Võrreldes füsioterapeutilise hindamise ja molekulaardiagnostilise analüüsi tulemusi, saavad koolinoored otsustada oma sportliku võimekuse üle – kas neile sobivad eelkõige kiirus- või pigem vastupidavusalad.

Õpituba toimub 3., 4., 10., 11., 24. ja 25. aprillil 2017, igas õpitoas saab osaleda maksimaalselt 12 inimest.

Molekulaardiagnostilise ja füsioterapeutilise kehalise võimekuse hindamise õpitoa ajakava (õpituba toimub kõrgkooli õppehoones, Nooruse 5, Tartu):
10.00–10.10 Vastuvõtt riidehoius, reeglid maja liikumisel õpitoa ruumi liikumine
10.10–11.00 Molekulaardiagnostika I
11.00–12.00 Füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine
12.10–12.30 Molekulaardiagnostika II
12.20–13.30 Majatuur
13.30–14.00 Lõuna
14.10–16.00 Molekulaardiagnostika
16.10–17.00 Tagasiside, päeva kokkuvõte

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Kui olete registreerunud ja mingil põhjusel osaleda siiski ei saa, siis palume sellest teada anda esimesel võimalusel meiliaadressil fuT]=d#+V|K`Br-}4m]#[[[GT~XkGEl7S4fm+tS.

Updated: 28.02.2017