Tervishoiu Kõrgkool :: Keskkonnatervise päev

Keskkonnatervise päev

26. septembril tähistatakse keskkonnatervise päeva, mille teemaks on 2017. aastal sise- ja välisõhu kvaliteet. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on kutsunud sellel päeval kokku nii välis- kui siseõhu spetsialistid, et harida oma õppejõude, tudengeid ja teisi huvilisi. Kõik huvilised on oodatud 26. septembril kell 11 ruumi 007. Registreerumine on võimalik allolevas vormis.

Päevakava    
Kellaaeg Teema Esineja
11.00-11.15 Prügipõletamine, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite uuringute tulemused Triin Veber
11.15-11.45 Hoonete siseõhu mikrobioloogiline kvaliteet ja selle hindamine Ene Indermitte, Tartu Ülikool
11.45-12.15 Keemilised saasteained siseõhus Kairit Laksberg, Terviseameti Tartu labor
12.15-12.45 Eesti koolide ja lasteaedade siseõhu kvaliteet Kaili Sillamaa, Terviseamet
12.45-13.30 Allergeenid sise- ja väliskeskkonnas Kaja Julge, Tartu Ülikooli Kliinikum
13.30-14.00 PAUS  
14.00-14.30 Keskkonnatervise riskide tõlgendamine: sotsiaalsed ja psühholoogilised mõjutegurid Kati Orru, Tartu Ülikool
14.30-15.00 Saasteained välisõhus ja nende tervisemõjud Mihkel Pindus, Tartu Ülikool
15.00-15.30 Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse sisekliima analüüside tulemused Kalle Pilt, Eesti Mükoloogiauuringute Keskus AS
15.30-16.00 Tehnilistest lahenditest suurtootmisest lähtuva saasteheite vähendamiseks Jüri Truusa, Keskkonnaministeerium
16.00-16.30 Keskkonnaministeeriumi nägemus Eesti välisõhust Reet Pruul, Keskkonnaministeerium

 

 

Keskkonnatervise päevale registreerumine


 

Updated: 19.09.2017