Tervishoiu Kõrgkool :: Ruumide rent

Ruumide rentimine

Kõrgkooli ruume on võimalik rentida näiteks seminaride, konverentside, õppepäevade, koolituste jms korraldamiseks. Õppehoone 0-korrusel on kolm omavahel video- ja audiosüsteemidega ühendatud auditooriumi, neist suurimasse mahub 160 inimest, teistes on kohti vastavalt 150 ja 85. Lisaks on võimalik rentida ka väiksemaid auditooriume. Ruumides on võimalik kasutada audio- ja videosüsteeme, dataprojektoreid, dokumendikaameraid, interaktiivseid tahvleid ja teisi kaasaegseid vahendeid.

Eelistatult rendime ruume koostööpartneritele, meditsiini ja tervishoiu valdkonna sündmuste tarbeks. Kuna ruume kasutatakse igapäevaselt eelkõige õppetööks, tuleks rendisoov varakult edastada kõrvaloleva vormi kaudu.

Updated: 12.11.2013

Ermo Kruuse

haldusdirektor

+372 737 0205

wbP[h]n_E1\-VAg%z^6?8]#[]U=KTPdU5qsvF-ZwnDC{x