Tervishoiu Kõrgkool :: Ajakava

Konverentsi teemad ja ajakava

Olete oodatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsile "Terves kehas terve teadmine" 2016!

Konverentsil tulevad tutvustamisele rakendusuuringute põnevad tulemused, näiteks mida tähendab hoolivus kui tervishoiuerialade põhiväärtus, miks on oluline teada, millist turvavarustust vajab laps, millisel määral mõjutavad meid antibiootikumresidentsed bakterid, kuidas survetundlike komponentidega retuus lapse jalgadele mõjub, milliseid vigu tehakse ravimite manustamisel ja palju muud huvitavat.

Konverents toimub 24. novembril kl 8.30-16.30 äsjaavatud Eesti Rahva Muuseumi uues hoones ning seal tulevad tutvustamisele rakendusuuringute põnevad tulemused, näiteks mida tähendab hoolivus kui tervishoiuerialade põhiväärtus, miks on oluline teada, millist turvavarustust vajab laps, millisel määral mõjutavad meid antibiootikumresidentsed bakterid, kuidas survetundlike komponentidega retuus lapse jalgadele mõjub, milliseid vigu tehakse ravimite manustamisel ja palju muud huvitavat.

Osalema on oodatud kõrgkoolide õppejõud ja teadustöötajad, tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutustes töötavad tervishoiutöötajad ja ametnikud, terviseedendajad, üliõpilased ning teised teemast huvitatud.

Teaduskonverents on oluline, et algatada erinevate osapoolte vahelist diskussiooni ning jõuda ühise arutelu kaudu uute rakendusuuringute vajadusteni, mille kaudu tõsta tervishoiuteenuste kvaliteeti ja parandada terviseteadlikkust. Lisaks muuta edasine koostöö kõrgkoolide, partnerite ning üliõpilaste vahel intensiivsemaks ja efektiivsemaks.

Konverentsil esinevad ettekannete ja posterettekannetega nii kõrgkooli õppejõud, väliskõrgkoolist õppejõud, tervishoiutöötajad ning erialaühingute esindajad.

Kellaaeg
Teema
Esineja
8.30-10.00          Registreerimine ja kohvitervitus.
Võimalik tutvuda eksponentidega ja postritega.
10.00-10.10 Sissejuhatus ja avasõnad  Rektor Ulla Preeden
10.15-10.35 Hoolivus kui professionaalsuse alus tervishoius Reet Urban
10.40-11.00 Milles seisneb professionaalsus radioloogiatehniku töös? Tiina Kukkes
11.05-11.25 Eesti haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate kutsetaju, hoiakud ja töövõtted seoses normaalse sünnitusega Siiri Põllumaa, Kadri Niin ja Triinu Trossmann
11.30-11.50 Survetundlike komponentidega retuus Eva Nigulas
11.55-12.15 Enterobiaasi esinemine lastaialastel Mare Remm
12.15-13.15 Lõuna.
Võimalik tutvuda eksponentidega ja postritega.
13.15-13.30 Üllatusesineja  
13.35-13.55 Laste turvavarustus Inga Ploomipuu, Kristi Vahur
14.00-14.20 Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias Janelle Märs, Kalle Kepler
14.25-14.45 Glükoosi määramine patsiendi lähiuuringutel – kas ikka nii lihtne? Aivar Orav
14.45-15.15 Kohvipaus
Võimalik tutvuda eksponentidega ja postritega.
15.15-15.35 Kui suur on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala üliõpilaste ravimvigade tegemise risk? Ireen Bruus
15.40-16.00 Tartumaa avalike suhtluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumiresitentsus Mai Treial, Helen Udras, Evi Aotäht
16.05-16.25 Ülekaaluliste poiste põletikumarkerid veres Eva Mengel
16.25-16.30 Konverentsi lõpetamine  
16.30 - .... Võimalik tutvuda ERMiga  

 

Teaduskonverentsi teemad on järgnevad:

 • Hoolivus kui professionaalsuse alus tervishoius - Reet Urban
  Hoolivus, kui tervishoiuerialade põhiväärtus, on alus kõikide üld- ja erialaste pädevuste saavutamiseks. Mida tähendab hoolivus? Kuidas hoolivust õpetada? Kuidas hoolivust õppida? Kuidas hoolivust hinnata?
 • Milles seisneb professionaalsus radioloogiatehniku töös? - Tiina Kukkes
  Ettekandes antakse ülevaade rakendusuuringust, milles käsitletakse radiograafia üliõpilaste ja töötavate radioloogiatehnikute arusaamasid professionaalsusest, sh professionaalsuse tunnustest ja mõjuteguritest ning sagedasematest ebaprofessionaalsuse ilmingutest. Uuringus osalesid radioloogiatehniku õppekava esimese ja kolmanda kursuse üliõpilased ning radioloogiatehnikud kolmest haiglast.
 • Eesti haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate kutsetaju, hoiakud ja töövõtted seoses normaalse sünnitusega - Siiri Põllumaa, Kadri Niin ja Triinu Trossmann
  Mitmetes olulistes rahvusvahelistes dokumendides käsitletakse ämmaemandat kui normaalse sünnituse kaitsjat ja edendajat. Eesti sünnitusabi statistika näitab Euroopa ja maailma mastaabis väga häid tulemusi - vaginaalsete sünnituste ja keisrilõigete suhtarv (75,7% versus 19,7%) ning perinataalne suremus (4,5/1000), mis annab põhjust küsida, kuidas sellised tulemused on saavutatud ja milline on ämmaemandate roll nende tulemuste saavutamisel.
 • Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias - Kalle Kepler, Janelle Märs
  Ettekandes antakse ülevaade sagedaseimates röntgenuuringutes (rindkere otseülesvõte, nimmelülide otse- ja külgülesvõte) patsiendi kiirgusdoosi andmete kogumisest ja tulemustest. Uurimuses osales kokku 14 raviasutust, sealhulgas 18 röntgenkabinetti. Millised olid kõige sagedasemad vead andmete kogumisel ja registreerimisel? Saadud kogemus on edaspidi rakendatav haiglates doosiandmete kogumisel.
 • Enterobiaasi (naaskelsabatõbi) esinemine lasteaialastel - Mare Remm
  Eesti lasteaedades on laste naaskelsabadega nakatumine ühekordse uuringu tulemusel ligikaudu 20%. Kui proove võtta kolmel korral, võib nakatatus küündida 40%-ni. Kuidas võiks seda vähendada? Kas pigem peaksid panustama lapsevanemad või lasteaiad?
 • Laste turvavarustus - Kristi Vahur, Inga Ploomipuu
  Sõidutades last sõidukis on kohustuslik kasutada lapse mõõtmetele sobilikku turvavarustust. Laste turvavarustuse hulka kuuluvad turvahällid, -toolid ja istmekõrgendused. Poes olevate laste turvavavarustuse hulk võtab silmade eest kirjuks, neid on eri värvi ja erineva hinnaga. Kuid millist siis valida? Milline on turvaline? Kas osta uus või vana? Kuidas turvavarustust autosse paigaldada? Kas poemüüjad nõustavad lapsevanemaid?
 • Glükoosi määramine patsiendi lähiuuringutel – kas ikka nii lihtne? - Aivar Orav
  Glükomeetritega glükoosi määramine on olnud kasutusel aastakümneid, kuid piisavar kvaliteeti ei ole saavutatud. Kuidas siiski ja mis olukordades glükomeetreid on tänapäeval kasutatavad?
 • Kui suur on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala üliõpilaste ravimvigade tegemise risk? - Ireen Bruus
  Tervishoiutöötajate tehtud ravimvead põhjustavad märkimisväärselt patsientide haigestumusi ja suremusi üle maailma. Mitmes maailma uurimistöös on leitud, et ka õendusüliõpilased teevad patsiente ohustavaid ravimvigu. See tõstatab küsimuse, kui suur on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala üliõpilaste risk teha ravimivigu ning missugused taustamuutujad seda mõjutavad.
 • Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumiresistentsus - Mai Treial, Helen Udras, Evi Aotäht
  Resistentsed bakterid võivad inimesteni jõuda nii otsese kui kaudse kontakti kaudu. AR bakteritega saastunud vee kasutamine joogiks, joogivee tootmiseks, vetikate, meretaimede ja -karpide kasvatamiseks, põldude niisutamiseks või suplemiseks võib olla üheks infektsiooni allikaks. Veekogud on sellisel juhul AR tüvede reservuaariks. Arvestades, et patsientidelt isoleeritud bakterite AR on tihedalt seotud keskkonnas leiduvate AR-bakterite ja -geenidega, tuleks rohkem uurida mittepatogeenseid ja keskkonna baktereid.
 • Ülekaaluliste poiste põletikumarkerid veres - Eva Mengel
  Laste ja noorukite ülekaalulisus ja rasvumine on tõsine probleem, mis võib endaga kaasa tuua mitmeid tervisehäireid hilisemas elus. Lapseea ülekaal ja rasvumine põhjustab muutusi vereprofiilis, mille alusel on võimalik tuvastada neid lapsi, kes on enam ohustatud võimalikest terviseriskidest.

Konverentsil osalevad eksponendid:

Kaarli Kaubandus OÜ (https://www.facebook.com/babe.eesti)

Tutvustavad ja pakuvad müügiks apteegikosmeetikat Laboratorios Babe dermatoloogilist kosmeetikat. Neid tooteid soovitavad dermatoloogid, pediaatrid ja allergoloogid, ämmaemandad ja naistearstid.

Labema Eesti OÜ (http://www.labema.ee)

Labema Eesti tegeleb laboritoodete müügiga mikrobioloogia, molekulaarbioloogia ja kliinilise keemia laboritele. Labema kliendideks on toidu- ja veterinaarlaborid, toiduainetööstus, haiglate laborid, keskonnalaborid jms. Aparaadid, kliiniline diagnostika, mikrobioloogilised külvid, molekulaarbioloogia, narkoainete määramine, omajärelvalve ja hügieen, tarvikud, toiduainete diagnostika.

Allium UPI OÜ (http://www.allium.upi.ee)

Bayeri Contour Plus glükomeetri ja glükoositaluvusetesti joogi tutvustamine. Contour on praeguseks Eestis enimlevinud glükomeeter, hinnatud äärmiselt täpsete tulemuste ja kasutuslihtsuse poolest. Haiglatarvikute, meditsiiniseadmete ja -tehnika ning toidulisandite ja vitamiinide hulgimüük.

Eesti Maanteeamet (https://www.mnt.ee)

Liiklusohutusalane teavitustöö.

B Braun Medical OÜ (www.bbraun.ee)

Haavahoolduse tooted. Haavapuhastuseks – Prontosan lahus ja geelid; Haava sidumiseks – Askina haavasidemed, hõbepasta jt

Pärast konverentsi on võimalik külastada Eesti Rahva Muuseumit sooduspiletihinnaga 10€.

Küsimuste puhul helistage ja kirjutage:
Täienduskoolituse spetsialist Liisi Org, OH3C$KzdPEMgaZ]^&{W]#[8.w3j7mLg09WTPQD2a9, 7370209
Kommunikatsioonijuht Jaanika Niinepuu, HNMDvCLI!4/73~B2S`rfh^%lRY]#[/+#/`#*4ixxw~t4MBPbY^Rgu4?, 7370260
Kohtumiseni teaduskonverentsil "Terves kehas terve teadmine"!

Updated: 21.11.2016