Tervishoiu Kõrgkool :: Koolitused ja Teenused


« Tagasi

Tervishoiuteadmisi jagades

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli peamiseks tegevuseesmärgiks on kvaliteetse rakenduskõrghariduse andmine kõrgkooli ligi 1200 õppurile. Kuna aga õppehoone on uus ja kaasaegne ning õppejõudud on oma erialal pädevad ja aktiivsed, oleme leidnud mitmeid võimalusi, kuidas kõike seda väärtuslikku ka näiteks linnakodanike, tervishoiuhuviliste või ka näiteks noortega jagada.

Järjest enam on neid, kes on huvitatud erinevate teadmiste hankimisest - ja selleks avatud kõrgkool ka võimaluse annab. Valikus on nii kasulikke üldhuvitavaid teadmisi käsitlevaid kursusi, samas annavad avatud kõrgkooli lektorid õpetust erinevatele asutustele esmaabi teemadel ja koolitame haiglates ka praktikajuhendajaid.

Lisaks on kõrgkooli üheks eesmärgiks laiema avalikkuse ja järeltulevate põlvkondade tervisealane harimine ja võimalusel tasuta teenuste osutamine. Selleks käiakse näiteks lasteaedades ja koolides rääkimas erinevatest hügieenitoimingutest, eelpuberteedikuid viiakse kurssi peagi ees seisvatest kehalistest muutustest ja antakse soovitusi, kuidas nendega toime tulla, linna üritustel testitakse kodanike tervist jms. Õppejõudude ja tudengite abil pakutakses erinevaid tasuta teenuseid kogukonnale: eakad on oodatud kõrgkooli võimlema, tulevased lapsevanemad perekooli loengutele, gümnasistid põnevatele õppepäevadele, omastehooldajad personaalsele nõustamisele jne. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on olnud aktiivne erinevate töötubade ja ürituste korraldamisel. Tasuta teenuseid pakutakse võimalusel, samas on võimalik erinevaid teenuseid ka teie asutusse või sündmusele tellida. Loodud on ka mitmeid õpiobjekte, mis pole kasulikud pelgalt õppeprotsessis tudengite harimiseks - seal kirjapandu ja näidatu on vajaminev teistelegi.

Ühtlasi saab ka kasutada kõrgkooli ruume erinevate ürituste korraldamiseks.

Updated: 29.11.2013