Tervishoiu Kõrgkool :: Workshops for Secondary School Students

Workshops for Secondary School Students (23 November 2017) /
Töötoad gümnasistidele

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab 23.11.2017 esmakordselt rahvusvahelise tervishoiu valdkonna üliõpilaste konverentsi, kuhu on oodatud ka kõik gümnasistid üle Eesti. Konverentsil osalemine annab hea ülevaate tervishoiu valdkonna erinevate spetsialistide (nt õde, ämmaemand, füsioterapeut, tegevusterapeut, tervisekaitse spetsialist, bioanalüütik jt) tööst ja tegemistest. Erinevate õppekavade ja spetsialistide igapäevatööga on võimalik tutvuda ka konverentsi raames toimuvates töötubades, milles osalemiseks on tarvilik eelregistreerimine. Konverentsi töökeeleks on inglise keel, kuid gümnasistide töötoad on valdavalt eesti keeles.

Üritusel osalemine on tasuta! Oodatud on kõik gümnasistid ja ka gümnaasiumiõpetajad – kergendame üheskoos gümnasistide erialavalikut!

23. novembril toimuvad konverentsil osalevatele gümnasistidele töötoad (töötubadesse registreerumine konverentsile registreerumise vormi kaudu):

1. Kell 16.00-17.30. „Food safety and food hygiene". NB! Töötuba on inglise keeles!
Koolitaja: Andrej Ocva (MSc), Ljubljana Ülikool, Sloveenia
Osalejate piirarv: 16
Töötoa iseloomustus: Within the workshop, secondary school students will learn and practice how to demonstrate food hygiene principles in simple and attractive way to the target audience of food handlers at different levels. Fields included will be:
- The effect of temperature on the growth of microorganisms.
- The importance of using hot water, soap and proper techniques for hand washing.
- The impact of kitchen gear coming into contact with food and handwashing on food spoilage.
- Preventing the most common mistakes leading to the cross-contamination of food.

2. Kell 10.00-12.00. "Massaaž". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Kirkke Reisberg ja füsioterapeudi õppekava 3. kursuse üliõpilased
Osalejate piirarv: 20
Töötoa iseloomustus: Massaaži õpitoas saavad osalejad õppejõud Kirkke Reisbergi ning 3. kursuse füsioteraapia eriala üliõpilaste juhendamisel massaaživõtteid harjutada ning neid ka omal nahal tunda. Õpitakse nii klassikalise massaaži kui meemassaaži võtteid.
Meemassaaž on üks Tiibeti iidsetest ravimassaažidest, kus mett kasutatakse kleepainena ning vajutatakse käsi keha külge kinni ja tõmmatakse lahti. Eesmärgiks on pindmiste kudede verevoolu ja temperatuuri suurendamine, kudede mobiliseerimine, lihaspingete ning valu vähendamine. Klassikalise massaaži käigus mõjutatakse pehmeid kudesid silumis,- hõõrumis- , muljumis-, ja löökvõtete abil eesmärgiga lõõgastada lihaseid ja organismi tervikuna, vähendada stressi ja parandada meeleolu.

3. Kell 16.00-18.00. "Massaaž". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Kirkke Reisberg ja füsioterapeudi õppekava 3.kursuse üliõpilased
Osalejate piirarv: 20
Töötoa iseloomustus: Massaaži õpitoas saavad osalejad õppejõud Kirkke Reisbergi ning 3. kursuse füsioteraapia eriala üliõpilaste juhendamisel massaaživõtteid harjutada ning neid ka omal nahal tunda. Õpitakse nii klassikalise massaaži kui meemassaaži võtteid.
Meemassaaž on üks Tiibeti iidsetest ravimassaažidest, kus mett kasutatakse kleepainena ning vajutatakse käsi keha külge kinni ja tõmmatakse lahti. Eesmärgiks on pindmiste kudede verevoolu ja temperatuuri suurendamine, kudede mobiliseerimine, lihaspingete ning valu vähendamine. Klassikalise massaaži käigus mõjutatakse pehmeid kudesid silumis,- hõõrumis- , muljumis-, ja löökvõtete abil eesmärgiga lõõgastada lihaseid ja organismi tervikuna, vähendada stressi ja parandada meeleolu.

4. Kell 10.00-11.30. "Baaselustamine ja AED kasutamine". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitajad: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Pille Tammpere ja Siret Läänelaid tudengitega
Osalejate piirarv: 24
Töötoa iseloomustus: Baaselustamise ja AED kasutamise oskuste arendamine. Automaatne kehaväline defibrillaator ehk AED on aparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral. Lisaks aparaadi kasutamise oskustele, on kesksel kohal oluline ära tunda abi osutamise vajadus ja oskus teha kaudset südame massaaži.

5. Kell 16.00-17.30. "Baaselustamine ja AED kasutamine". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitaja:
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Pille Tammpere ja Siret Läänelaid tudengitega
Osalejate piirarv:
24
Töötoa iseloomustus:
Baaselustamise ja AED kasutamise oskuste arendamine. Automaatne kehaväline defibrillaator ehk AED on aparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral. Lisaks aparaadi kasutamise oskustele, on kesksel kohal oluline ära tunda abi osutamise vajadus ja oskus teha kaudset südame massaaži.

6. Kell 10.00-11.30. "Mikrobioloogia". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitajad:
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Marika Külm ja laborant Triin Aasmäe
Osalejate piirarv:
12
Töötoa iseloomustus:
Mikrobioloogia õpitoas räägitakse inimese normaalsest mikrofloorast. Gümnasistid saavad soovi korral uurida enda käte, suu ja hammaste mikrofloorat (kas suudlus võib olla eluohtlik?). Töötoas valmistatakse preparaate, vaadeldakse tulemusi mikroskoobis (mikroskopeeritakse), tehakse ja hinnatakse mikrobioloogilisi külve ning tutvutakse erinevate mikroobide ja nende kultuuridega.

7. Kell 16.00-17.30. "Kliiniline keemia". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitaja:
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Aivar Orav ja vanemlaborant Kaido Liiv
Osalejate piirarv:
12
Töötoa iseloomustus:
Kliinilise keema õpitoas antakse ülevaade näitajatest, mille abil saab informatsiooni maksa kahjustusest. Praktilises osas määravad õpilased kunstverest bilirubiini ja ensüüme ALAT ning ASAT. Gümnasistid saavad kogemuse kliinilise keemia laboratooriumis töötamisel.

8. Kell 16.00-17.30. "Simulatsioon tegevuspiirangutest, praktiliste toimetulekuviiside õpetus". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppetooli õppejõud-assistent Hanna-Maria Põldma
Osalejate piirarv: 12

9. Kell 16.00-17.30. „Vision in Our Hands". NB! Töötuba on eesti keeles!
Koolitaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppetooli juhataja-lektor Vootele Tamme
Osalejate piirarv: 12
Töötoa iseloomustus: Töötoa peamine teema on nägemistervise olulisus igapäevaelus – regulaarne nägemiskontroll, silmahaigused ja üldhaiguste mõju silmadele. Võimalik on ise järele proovida, missugune võib olla erinevate haiguste mõju nägemisele ja missuguseid tagajärgi need endaga kaasa toovad.

Updated: 09.05.2017