Kognitiivne

Nägemine
  • Pilkkontakt püsivam, jälgib liikumatut eset pikemat aega;
  • Jälgib vaateväljas liikuvat eset horisontaalsuunas üle 90 kraaadi ulatuses ja vertikaalsuunas;

Kuulmine

  • Pöörab pead erinevate helide suunas, kuulatab; kõnetaminsele reageerib otsivalt;

Emotsioonid

  • Naeratab (teadlik) ema nägemisele ja kõnetamisele vastu; teeb seda kestvamalt; näoilme emotsionaalne;
  • Nutab pisaratega;

Kõne

  • Kahe kuu vanusel lapsel on koogamine saavutanud nn haripunkti - laps häälitseb üksikvokaalidega;
  • Teisel elukuul saab alguse lalina areng s.t. silpide moodustumine ja omavaheline ühendamine; lõplikult kujuneb silbiline lalin välja aga 5 kuusel lapsel;
  • Ema-isa kõne toonist hakkab sõltuma lalina ilmekus ja rohkus. Seega tuleb lapsega palju suhelda; rääkida, laulda. Siis tekib kaastegevus st laps häälitseb ema kõnele kaasa.
  • Eristada saab huulhäälikuid p ja m.
  • Naeruga toob laps kuuldavale kõrgeid helisid, korrates neid jõuliselt mitu korda.
Laps hakkab ära tundma kogetud igapäevaelu situatsioone nagu toitmine, vannitamine ja mähkimine.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License