Müokardi infarkt

Infarctus myocardii

Mõiste

Koronaararterite sulguse tagajärjel katkeb südamelihase verevarustus ja tekib südamelihase nekroos. Sulguse põhjuseks on tavaliselt ühe koronaararteri või selle haru sulgus trombi, harvem emboli või veresoone spasmi tõttu.

Patogenees

MI tabab põhiliselt vasemat vatsakest ja vatsakeste vaheseina. Parema vatsakese infarkt esineb suhteliselt harva.

Müokardi nekroos laieneb endokardilt epikardi suunas. Lõplik nekroosi kolde suurus oleneb kollateraalveresoonte seisundist ja eelnevast koronaarstenoosi astmest ja kestvusest. Lõplik nekroos võib välja kujuneda 6...12...24 tunni jooksul.

Kliiniline pilt

Umbes 2/3-l inimestest tekivad nn. infarktieelseid sümptomid päevi või isegi nädalaid enne infarkti. Nendeks sümptomiteks on tavaliselt valud südame piirkonnas, hingeldus ning väsimus. Ägedas faasis olenevad aga infarkti ilmingud sellest, kui suur ning millises südame piirkonnas kahjustus on, samuti sellest, milline oli eelnev südame seisund.

1/3 on algus ilma eelnevate sümptoomideta. Sageli, eriti noores eas patsient ei seosta raske seisundi teket südamehaigustega, mis võib tingida nii hospitaliseerimise kui ravi hilinemise.

Olulisem tunnus on stenokardiline valu. Ahistav valu "elevant rinna peal" annab tunda rindkere keskel või vasakul rindkeres. Sageli kiirgub valu vasakusse kätte. Infarkti korral on valu tugev ja ei möödu 10-15 minuti jooksul. Vt stenokardiline valu! Valu on tunduvalt tugevam varasemaga võrreldes ning ei leevendu oluliselt puhates või nitroglütseriiniga, põhjustades sageli „surmahirmu". Algava südameinfarktiga inimene võib kaotada teadvuse.

Teadvusel inimene on rahutu, kahvatu, higistav, nahk jahe (verevarustuse häirumisest). Esineda võib vererõhu langust (kujunemas on šokk). Sagedane on ka arütmiate esinemine (südame vahelöögid ehk ekstrasüstolid, tahhükardia jm), mis on tihti ka surma põhjuseks.

Infarkt võib erinevatel inimestel olla väga erineva raskusega, mistõttu kaugeltki mitte kõik nimetatud ilmingud ei esine kõigil infarktihaigetel.

Diagnostika

Südameinfarkti puhul on oluline kiire diagnostika.

  • Informatsiooni annavad sümptomid ning teadmine varem esinenud haigusnähtudest.
  • Infarkti diagnostikas on kõige olulisem roll elektrokardiogrammil, kus ilmnevad verevarustuse häiretest tingitud iseloomulikud muutused ning arütmiad. Kui esineb ST elevatsioon, siis suure tõenäosusega on tegemist areneva müokardi infarktiga. ST elevatsiooniga kulgeva müokardi infarkti tekkepõhjuseks on reeglina koronaararteri sulgus trombist. Loomuliku kulu korral järgneb ST elevatsioonile EKG-s Q-saki areng, mis vastab transmuraalse nekroosikolde tekkele.
  • Haiglasse jõudes tehakse vereanalüüsid, millest saab määrata erinevate ensüümide ehk fermentide (kreatiinkinaas, troponiin jt = biomarkerid) aktiivsust, mis infarkti korral on suurenenud ning kinnitavad diagnoosi.

Lisaks kasutatakse ka teisi diagnostilisi meetodeid, kuid need puudutavad ravi ning üldseisundit.

Ravi põhimõtted

Südameinfarkti ravi peab olema kiire ning intensiivne, kuna esimesed infarktijärgsed tunnid on kõige kriitilisemad. Raviga alustab juba kiirabibrigaad ning haige toimetatakse võimalikult kiirest haigla intensiivravi osakonda.
Minutite jooksul võib tekkinud arütmiast tingituna kujuneda südameseiskus ning kliiniline surm, siis peab infarktihaiget elustama.
Ravis on seega oluline vererõhu normaliseerimine, rütmihäirete kõrvaldamine ning kõigi eluliste funktisoonide tagamine. Infarktihaige vajab sageli hingamisaparaadi toetust ning hulgaliselt erinevaid ravimeid, et päästa tema elu.
Ravikompleksi kuuluvad rütmihäirete vastased ravimid, verevedeldajad, vererõhku hoidvad preparaadid, valuvaigistid jpm.

Kindlatel näidustustel kasutatakse ka trombolüüsi ehk ummistust põhjustava trombi „lahustamist" veeni manustatavate spetsiaalsete ravimitega. Selleks kasutatakse streptokinaasi.

Haiglaeelse ravi efektiivsus oleneb
  • haigest endast
  • haige läheduses viibivatest inimestest
  • haigestumise kohast
  • arstiabi saabumise kiirusest
  • kohapealse ja transportimisel osutatava abi kvaliteedist
  • haiglasse transportimise kiirusest

Lisamaterjal: